Privacy verklaring Kadolijst

Vanaf dag één sinds het online gaan van deze site hebben we bij alles wat we ondernamen gezorgd dat jouw privacy beschermd is. Daarom vroegen we al vanaf het prille begin in 2012 alleen om je e-mailadres bij het aanmaken van een account. Is je voor- en achternaam optioneel in je profiel. En vragen we niet om de kleur van je onderbroek voor je een kadolijst kan aanmaken ;)

Omdat vanaf 25 mei 2018 de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van toepassing is, worden we niet alleen geacht te handelen op een manier die je privacy beschermt, maar ook om ons handelen voor jou inzichtelijk te maken, onder meer door het aanbieden van een privacy verklaring. Dat doen we natuurlijk graag!

1 - Inleiding

In deze privacy verklaring lees je alles over de manier waarop jouw persoonsgegevens worden verzameld en hoe daarmee omgegaan wordt. Zo wordt uitgelegd waar jouw gegevens opgeslagen liggen en voor welke doelen jouw gegevens opgeslagen worden. Daarnaast vind je hier ook al jouw rechten met betrekking tot jouw gegevens en hoe je gebruik kunt maken van die rechten. De privacyverklaring zal soms gewijzigd worden door bijvoorbeeld wetswijzigingen. Het is daarom raadzaam de verklaring periodiek te raadplegen.

1.1 - Kadolijst

Kadolijst is een bedrijf dat zich richt op het bieden van een online kadolijst en ideeën voor kado's. Gebruikers maken een lijstje met kado’s die ze graag willen hebben en sturen deze vervolgens naar vrienden en familie. Gaat iemand iets kopen, dan streept hij/zij het kado af van de lijst. Een eenvoudige manier om alleen kado’s te krijgen die je leuk vindt én om geen dubbele kado’s te krijgen.

Er zijn situaties waarin jouw gegevens door Kadolijst verzameld worden. Het is daarom goed dat jij weet wat daarmee gedaan wordt en hoe je jouw wensen rondom jouw gegevens kunt aangeven. Daarover gaat deze verklaring. Als jij je niet prettig voelt omtrent het gebruik van jouw gegevens door Kadolijst, neem dan gerust contact op via privacy@kadolijst.nl.

2 - Doel gegevens

Er wordt voor een aantal doelen persoonsgegevens verzameld door Kadolijst. Deze worden hieronder toegelicht.

2.1 - Bruikbare kadolijst

Jouw gegevens zullen verzameld worden als jij een account aanmaakt op de website kadolijst.nl. In dit registratieformulier wordt echter alleen gevraagd om de minimaal benodigde gegevens: je e-mailadres. Daarnaast kun je eventueel je profielgegevens aanvullen met een voor- en achternaam. Je e-mailadres wordt gebruikt om je account uniek te laten zijn en om contact met je op te kunnen nemen; je naam wordt - indien opgegeven - gebruikt om bezoekers van jouw kadolijst(en) te laten zien van wie de lijst is.

2.2 - Afstrepen kado’s

Jouw e-mailadres zal worden verzameld als jij een kado afstreept op een kadolijst. Dit is nodig om je de mogelijkheid te geven het afstrepen weer te annuleren en om contact met je te kunnen opnemen.

2.3 - Analyse

De website van Kadolijst verzamelt jouw gegevens om de website te verbeteren. Dit gebeurt met Fathom. Deze gegevens zijn anoniem en dus niet gebonden aan jouw persoonlijke gegevens. Denk hierbij aan informatie zoals de duur van je websitebezoek of de pagina’s die je bezoekt.

3 - Ontvangers

De gegevens die Kadolijst ontvangt en verwerkt worden beheerd d.m.v.:

3.1 - TransIP

De website en back-ups van de website worden gehost bij TransIP. Gegevens die jij achterlaat op de website van Kadolijst zijn op de servers van TransIP opgeslagen. De e-mail van Kadolijst wordt gehost bij TransIP. Als jij contact opneemt via e-mail, dan worden die betreffende mails opgeslagen op de servers van TransIP.

4 - Opslag periode

Jouw gegevens worden voor langere tijd bewaard door Kadolijst, maar nooit langer dan nodig is voor het uitvoeren van activiteiten, tenzij we op grond van een wettelijke regeling jouw gegevens langer moeten bewaren.

4.1 - Kadolijsten

Alle kadolijsten, kado’s en informatie daarover zoals door wie het afgestreept is wordt bewaard totdat de eigenaar van een kadolijst het verwijdert.

4.2 - Contact opnemen

Op het moment dat je contact opneemt met Kadolijst via e-mail dan worden die gegevens die jij meestuurt, zoals bijvoorbeeld je naam, bedrijfsnaam, en e-mailadres, opgeslagen.

4.3 - Analyse

Kadolijst heeft een verwerkingsovereenkomst met Fathom getekend. De gegevens die Fathom op de website verzamelt zijn anoniem en dus niet verbonden aan jouw naam, IP-adres, bedrijf of e-mailadres. Er wordt geen data doorgestuurd voor aanvullende Fathom-diensten. De gegevens worden voor onbepaalde tijd bewaard binnen Fathom.

5 - Beveiliging

Er worden van jouw persoonsgegevens geen fysieke kopieën gemaakt. Je gegevens worden alleen beheerd in de eerdergenoemde systemen en software. De persoonsgegevens die door Kadolijst of door eerder genoemde derden worden beheerd, zijn alleen toegankelijk via bovenstaande software en zijn beveiligd met een wachtwoord en daar waar mogelijk met tweestapsverificatie. Bij deze tweestapsverificatie wordt een code vanuit de software gegenereerd en verstuurd naar Kadolijst. Deze code dient gebruikt te worden tijdens het inlogproces. De apparaten die jouw gegevens openen zijn elk zelf ook vergrendeld met een wachtwoord en/of vingerafdruk. Het aantal apparaten die toegang hebben tot jouw gegevens wordt beperkt tot alleen de benodigde apparaten. Daarnaast wordt jouw bezoek aan onze website beveiligd door een SSL certificaat. Dit betekent dat jouw verbinding met de website van Kadolijst privé is. Je herkent deze beveiliging aan het groene slotje voor de url. Daarnaast is het domein van Kadolijst ondertekend met DNSSEC. Dit is een extra hulpmiddel waarmee de ‘bewegwijzering’ van de website veiliger en vertrouwder wordt.

6 - Jouw rechten

Het gebruik maken van deze rechten kan via privacy@kadolijst.nl onder toezending van een kopie id-bewijs waarbij de pasfoto, de nummers onderaan het paspoort, id- bewijsnummer en BSN onleesbaar zijn gemaakt. Het streven is om binnen een week te reageren.

6.1 - Recht op inzage

Je hebt het recht om ten alle tijden jouw gegevens op te vragen die bij Kadolijst vastgelegd en bewaard worden.

6.2 - Recht op rectificatie

Kloppen je gegevens niet? Of zijn je gegevens veranderd? Je hebt het recht om dit te laten rectificeren door Kadolijst. Je gegevens omtrent je account kan je aanpassen via je profielpagina binnen de website.

6.3 - Recht op overdracht

Mocht jij de gegevens nodig hebben die bij Kadolijst opgeslagen liggen in het geval je overstapt naar een andere partij of dienst, dan heb je het recht op overdracht. Hierbij dient Kadolijst al jouw gegevens over te dragen aan de andere partij.

6.4 - Recht op wissen van gegevens

Wil je niet langer dat jouw gegevens bij Kadolijst vastgelegd zijn? Dan heb je het recht op het laten wissen van jouw gegevens.

6.5 - Recht op het indienen van een klacht

Je hebt het recht om een klacht in te dienen bij Autoriteit Persoonsgegevens, als je vindt dat Kadolijst niet op de juiste manier met jouw gegevens omgaat.

6.6 - Recht op stop gegevensgebruik (bezwaar)

Wil jij niet dat Kadolijst jouw gegevens gebruikt? Dan heb je het recht op het stoppen van het gebruik van jouw persoonsgegevens.

7 - Plichten

Kadolijst verwerkt persoonsgegevens op grond van een gerechtvaardigd belang. Jouw gegevens zullen nooit verkocht worden aan derden. De gegevens die verplicht zijn om aan te leveren, zijn de minimale benodigde gegevens voor het aanbieden van de diensten. Je e-mailadres is bijvoorbeeld nodig om een account te registreren of een kado af te strepen. Als deze verplichte gegevens niet worden aangeleverd, kan Kadolijst de betreffende dienst niet aanbieden. Mocht het nodig zijn gegevens die jij hebt gedeeld met Kadolijst met anderen dan de hierboven genoemde partijen te delen (voor bijvoorbeeld het aanbieden van een dienst), dan zal daar eerst jouw toestemming voor worden gevraagd. Kadolijst behoudt zich het recht de gegevens te openbaren wanneer dit wettelijk is vereist dan wel wanneer Kadolijst dit gerechtvaardigd acht om te voldoen aan een juridisch verzoek/proces of om de rechten, eigendom of veiligheid van Kadolijst te beschermen. Daarbij trachten wij altijd jouw recht op privacy zoveel mogelijk te respecteren.

Heb je toch nog vragen? Neem gerust contact op.